Project Description

VRIENDEN VAN AALSMEERLOKAAL: DICK HELSLOOT

Aalsmeer, 6-02-2021 – Tekst: Romy Veul

Wat doet de gemeente Aalsmeer voor ondernemers?

In gesprek met Accountmanager Bedrijven Dick Helsloot.

Dick Helsloot werkt sinds begin 2019 als Accountmanager Bedrijven voor de gemeente Aalsmeer. En dat met veel plezier. Omdat Aalsmeer meer dan 3000 ondernemers rijk is, heeft de gemeente van ondernemen een belangrijke pijler op de agenda gemaakt. Aalsmeer Lokaal is slechts een van de vele plannen waarmee de gemeente het ondernemersklimaat in Aalsmeer wil verbeteren. Aan welke speerpunten werkt de gemeente op dit moment? En wat is de rol van de Accountmanager Bedrijven daarin? Daarover gingen wij met Dick in gesprek.

Hoe speelt ondernemen een rol in de agenda van de gemeente?

“Als gemeente hebben we een agenda Economie, Recreatie en Toerisme inclusief een bijbehorende uitvoeringsagenda, waarmee we vol inzetten op die drie gebieden. Met die agenda werken we aan een goed ondernemersklimaat, zodat ondernemers in de gemeente succesvol kunnen (blijven) ondernemen.

Natuurlijk houden we ons op dit moment ook veel bezig met de coronasituatie en de gevolgen daarvan voor Aalsmeerse ondernemers. We proberen iedereen zo goed mogelijk te helpen binnen de daarvoor geldende procedures. Daarnaast geloven we in blijven werken aan een goed en toekomstbestendig ondernemersklimaat in Aalsmeer. Juist die blik op de toekomst is nu belangrijk. Hiervoor hebben we in bovengenoemde agenda vier speerpunten gedefinieerd waar we nu op inzetten.”

Wat zijn die speerpunten precies?

“Als Accountmanager Bedrijven houd ik me vooral bezig met twee van de vier speerpunten. Het eerste speerpunt is het vestigingsklimaat voor bedrijven versterken in Aalsmeer. Mede door ons aantrekkelijke vestigingsklimaat heeft de Aalsmeerse economie zich de afgelopen jaren (los van corona) positief ontwikkeld. Om dat zo te houden, blijven we hier aandacht aan besteden. We kijken kritisch hoe we het (nog) aantrekkelijker kunnen maken voor ondernemers om zich hier te vestigen, bijvoorbeeld qua bereikbaarheid en beschikbare locaties.

Het tweede speerpunt is dat we sterk, toekomstbestendig en duurzaam ondernemerschap willen stimuleren. We vinden het belangrijk dat de bedrijven die de gemeente rijk is, zich verder kunnen ontwikkelen en kunnen blijven groeien. Daar willen we als gemeente bij helpen, met de focus vooral op het versterken van netwerken en de lokale verankering van ondernemers. Ook stimuleren we innovaties en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.”

@2020 Serge Schoemaker Architects

Waar werkt de gemeente daarnaast nog meer aan?

“Als gemeente hebben we nog twee belangrijke speerpunten. Het eerste is een wendbare en inclusieve arbeidsmarkt realiseren, passend bij waar werkgevers naar op zoek zijn. We kijken hoe we werknemers (jong en oud, theoretisch en praktisch geschoold, en met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt) kunnen aan trekken en vasthouden. Het tweede is het promoten van Aalsmeer als een aantrekkelijke bestemming voor toeristen(inclusief waterrecreatie). De focus ligt daarbij op kwaliteitstoerisme: niet zozeer méér toeristen, maar vooral toeristen langer vasthouden en hen stimuleren om meer te besteden.”

Wat is daarin jouw rol als accountmanager Bedrijven?

“Als accountmanager Bedrijven ben ik de spil tussen ondernemers en de gemeente. De gemeente Aalsmeer wil voor haar ondernemers een partner zijn. Als accountmanager Bedrijven ga ik met ondernemers in gesprek om de gemeente op de hoogte te kunnen brengen wat er speelt in het bedrijfsleven. Ik pik signalen op bij ondernemers in de markt om bestaand beleid beter te maken of om ondernemers meer te vertellen over kansen. Vorig jaar kregen we bijvoorbeeld veel aanvragen voor hotels in Aalsmeer. Ik zoek dan uit waar dat vandaan komt en kijk hoe we daarop in kunnen spelen. Dat bleek toen te komen doordat Amsterdam een stop voor nieuwe hotels had bepaald. Hotels gingen zich daarom meer vestigen in Amstelveen en Aalsmeer.”

Waarvoor kunnen ondernemers bij jou terecht?

“Ik ben het aanspreekpunt voor ondernemers als zij bijvoorbeeld vragen hebben. Als iemand vastloopt in het ondernemen of in de regelgeving binnen de gemeente, dan probeer ik door mijn kennis van de interne organisatie het proces te versnellen. Ik ga bijvoorbeeld na waarom het antwoord op een verzoek ‘nee’ is en probeer ondernemers en de gemeente om de tafel te krijgen, zodat je als ondernemer begrijpt waarom iets zo is en daarover kunt sparren. Ook speel ik een actieve rol in het begeleiden van nieuwe bedrijven die zich hier vestigen.”

Heb je een belangrijke vraag of een goed idee voor ons als gemeente? Neem gerust contact met mij op. Ik ben goed te bereiken via dick.helsloot@aalsmeer.nl en hoor graag van je.

Wil je de volledige agenda van de gemeente lezen? Ga dan naar www.aalsmeer.nl en vul daar de zoekterm ‘Agenda Economie en Recreatie en Toerisme Aalsmeer’ in. Dan vind je de pdf-publicatie.