PRIVACY VERKLARING

Aalsmeer Lokaal is een intitiatief van Ondernemend Aalsmeer, P/a Oosteinderweg 223 Aalsmeer. Aalsmeer Lokaal hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Aalsmeer Lokaal verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Im eCommerce u over de manier waarop Im eCommerce uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Aalsmeer Lokaal worden aangeboden op deze website.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  Aalsmeer Lokaal gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke ervaring te bieden. Aalsmeer Lokaal past wat u op aalsmeerlokaal.nlziet aan op uw interesses. Aalsmeer Lokaal gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van acties op de website, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hieronder meer lezen.
 2. Doel
  Aalsmeer Lokaal verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van aalsmeerlokaal.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Aalsmeer Lokaal gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Aalsmeer Lokaal.
 3. Verbetering van diensten Aalsmeer Lokaal
  Aalsmeer Lokaal kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Aalsmeer Lokaal uitvoeren, geeft Aalsmeer Lokaal uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.
 4. Andere doeleinden
  Tot slot kan Aalsmeer Lokaal uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. Aalsmeer Lokaal geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  a) De doorgifte geschiedt aan een door Aalsmeer Lokaal voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Aalsmeer Lokaal een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  b) Aalsmeer Lokaal op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. Aalsmeer Lokaal maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Aalsmeer Lokaal ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@aalsmeerlokaal.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat Aalsmeer Lokaal tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op imecommerce.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Aalsmeer Lokaal

 1. Aalsmeer Lokaal heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Aalsmeer Lokaal verwerkt ten behoeve van aalsmeerlokaal.nl Aalsmeer Lokaal accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Aalsmeer Lokaal bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 48 maanden na uw laatste bezoek aan aalsmeerlokaal.nl, tenzij Aalsmeer Lokaal op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. Aalsmeer Lokaal behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via aalmseerlokaal.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van aalsmeerlokaal.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en aalsmeerlokaal.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 20-11-2020.